İçeriğe Geç

4875 Sayılı  Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun 2. Maddesinde tanımlamalar  “Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan, Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını, Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları, Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından, Yurt dışından getirilen; - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, - Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), - Makine ve teçhizat, - Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları, Yurt içinden sağlanan; -Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, - Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla; Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı ifade eder.”  Şeklinde yapılmıştır.
 
Türkiye’de yabancı yatırım kavramı her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu süreçte de Türkarslan Hukuk ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatlarını takip ederek müvekkillerine kapsamlı ve nitelikli danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Türkarslan Hukuk, öncelikli olarak yatırımcıların hedeflerini doğru tespit edebilmek adına müvekkilleri ile sıkı bir ilişki çerçevesinde çalışmaktadır. Hedeflerin doğru olarak tespit edilmesinin ardından yatırım yapılacak alan ile ilgili müvekkillerin akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak olası riskler üzerine müvekkillerini bilgilendirir.  Ardından hukuki süreçleri yönetmeye başlar.
 
Türkarslan Hukuk, yatırım konusu ile ilgili vergilendirme süreçlerini yürütür, risk raporları düzenler, hukuki analizlerde bulunur, müzakere görüşmelerinde yer alır. Türkarslan Hukuk ekibi tüm bu iş ve işlemler ile ilgili prosedürleri yürütürken önleyici hukuk hizmetlerini ön planda tutmakta ve en son çare olarak dava ya da icra yolunu kullanmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerin en az masraf ile hedeflerine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.