İçeriğe Geç


Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine, İnternet olanaklarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde edebilmeye başlamıştır. Eskiden birçok şirket televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmaya uğraşırken, bugün bunlara İnternet üzerinden reklamcılık da eklenmiştir.
 
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır.
 
E-ticaret mevzuatı, 8 Mart 1995 tarihli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile başlayıp, 15 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile devam eden kanun, düzenleme, tebliğ ve yönetmelikleri içerir. Yaklaşık 15 yıl içinde e-ticaretle ilgili 22 farklı kanun, düzenleme, tebliğ ve yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
 
E-ticaret mevzuatı, e-ticaretle ilgili yürürlükte olan yasa, yönetmelikleri bütününü ifade eder. Bu yasa ve yönetmelikler, ülke genelinde veya sınır ötesi e-ticaret için devletin uyguladığı esas ve usulleri içerir.
 
E-ticaretle ilgili süreç, dinamik bir süreçtir. Bu sebeple mevzuat da dinamiktir. Gelişen teknoloji, yeni e-ticaret yöntemleri ve yeni uygulamalara göre e-ticaret mevzuatı da değişmektedir. Bazı kanunlar doğrudan e-ticaret ile ilgilidir. Bazıları da genel ülke ticareti içinde firmaların veya şirketleri e-ticaretle ilgili uygulama alanlarına işaret eder.
Türkiye’de e-ticarete ilişkin bütün esas ve usulleri düzenleyen ve yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklerin bütününü içeren mevzuat çalışmaları tarih sırasına göre şunladır;
• 08/03/1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”
• 23/01/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5070 Sayılı "Elektronik İmza Kanunu"
• 04/05/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
• 30/11/2007 tarih ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
• 10/11/2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 Sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu"
• 05/11/2014 tarih ve 29166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”
• 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik"
• 31/01/2015 tarih ve 29253 Sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik”
• 15/07/2015 tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”
• 26/08/2015 tarih ve 29457 Sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”
• 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"
• 06/06/2017 tarih ve 30088 sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ"
• 11/08/2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ"
• 28/10/2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik"
• 30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik"
• 31/01/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
• 31/01/2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6 Şubat 2018 tarih ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile ilgili Tebliğ”
• 10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"
• 01/11/2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması" hakkında karar
• 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
• 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
• 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığınca yayımlanan  “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.