İçeriğe Geç

Kripto Para Birimine Haciz


Kripto para birimine haciz işlemi ülkemizde ve dünyada son dönemlerde dikkat çeken bir konu olmuştur. Ülkemizde 5 milyondan fazla kripto para kullanıcısı bulunmaktadır. Blok zinciri (blockchain) teknolojisine dayanan kripto paralar/kripto varlıklar, dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği, dijital bir para birimi/varlıktır. Niteliği üzerinde dünyada bir görüş birliği bulunmamakla birlikte son günlerde T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre bir varlıktır. Bu nedenle bilişim suçları avukatı tarafına da belirtildiği üzere kripto paralar genel anlamda para olarak nitelendirilmemektedir.

Kripto varlıkların hangi türü ele alınacak olursa olsun tamamının bir değeri olduğu açıktır. Her ne kadar kripto varlık cüzdanları anonim ise de kripto para platformlarında bulunan kullanıcıların cüzdanları belirli olduğundan cüzdanlarındaki kripto varlıkların mülkiyeti ve zilyetliği de kolaylıkla tespit edilmektedir. İcra ve İflas Kanunu’na göre, borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur. Görüldüğü üzere hukuk sistemimizde haczedilecek mallar tahdidi olarak sayılmamış tüm hakların -aksi düzenlenmediği sürece- hacze konu olacağı kabul edilmiştir. Bu sebeple sahipliği belirlenebilir olan kripto varlıklar hacze tabidir.

Kripto Para Varlıklarının Cebri İcra Yolu ile Haczi


Yukarıda izah edilen ilkeler ışığında ülkemizdeki kripto varlık platformlarında da hukuka uygun şekilde cebri icra işlemi uygulanmaktadır. Üstelik bu cebri icra işlemi, medyada yer aldığı üzere yeni oluşan bir durum olmayıp uzun zamandır uygulanan bir durumdur. Burada fiili durumda yaşanacak problem, haczedilen kripto varlığın icra dairesine nasıl gönderileceğidir. İcra dairesinin bir kripto cüzdanı bulunmadığından kripto varlığın Türk Lirasına çevrilerek gönderilmesi gerekecektir ancak bu çevirme işlemi mutlaka icra müdürlüğünün buna dair yazılı kararına istinaden yapılmalıdır. Bu konularda yaşayacağınız her türlü problemi bilişim suçları avukatı yardımıyla çözebilmeniz mümkündür.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.