İçeriğe Geç

Rekabet ortamının bulunmadığı bir ticari hayat düşünülemez. Ancak piyasadaki bu rekabet ortamının nitelikli ve korunaklı olması da ticari hayatı destekleyen hatta geliştiren bir etkiye sahiptir. Anılan iki kavram arasında bu kadar sıkı bir ilişkinin bulunması sebebiyle de rekabet ortamının bozulması halinde Ticaret Kanundaki haksız rekabet hükümlerinin mi yoksa Rekabet Kanundaki hükümlerin mi tüketileceği dahi karıştırılmaktadır.
Kapsamlı, nitelikli ve ileriye yönelik olarak öngörülü bir çalışma faaliyeti yürütülmesi gereken bu alanda Türkarslan Hukuk ekibi müvekkilleri ile sıkı bir ilişki içerisinde tüm aşamalarda kendilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Dikkat edilmelidir ki, akdedilmiş olan bir sözleşmenin bir maddesiyle dahi piyasadaki rekabet ortamı bozulabilmekte şirket aleyhine hukuki süreçler başlatılabilmekte ve aleyhlerine Rekabet Kurumu tarafından idari para cezalarına hükmedilmektedir. Rekabet ortamını kısıtlayan, bozan, engelleyen anlaşmalar, kararlar ve uygulamaların hepsi şirketlerin sorumluluklarını doğurmaktadır. Bu sebeple Türkarslan Hukuk, müvekkil şirketlerin Rekabet Hukukuna ilişkin olarak herhangi bir ihlale sebebiyet vermemeleri için düzenlemeler yapılmaktadır. Müvekkillerin Rekabet Kurumuna karşı yükümlülüklerine uyup uymadıkları, denetlenmeleri, soruşturulmaları gibi tüm aşamalarda müvekkillerinin yanlarında olmakta ve yine kurum kararlarına karşı açılacak her türlü davada müvekkillerini temsil etmektedir.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda hakim durum “Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü” şeklinde tanımlanmıştır. Hakim teşebbüs sıfatına sahip müvekkil şirketler açısından daha kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Onların iş ve işlemleri tüm piyasayı ciddi oranda etkilediği için diğer şirketler, hakim teşebbüsler aleyhlerinde hukuki süreçleri derhal başlatmaktadır.
Türkarslan Hukuk alanında uzman ekibiyle birlikte özelleştirme, rekabet ihlali, birleşme, devralma, menfi tespit, muafiyet başta olmak üzere Rekabet Hukukuna ilişkin diğer konularda alternatif çözüm yollarını ön planda tutarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.