İçeriğe Geç

Ticaret Avukatı


Ticaret avukatı ne iş yapar sorusu şirketler ve kurumlar için önemlidir. Günümüzde ticari faaliyetler oldukça gelişmiş ve büyümektedir. Bu durum, gelişimin olumlu yönleri ile birlikte ticaret hukuku alanında hukuki işlemlerin artmasına neden olmuştur. Bu açıdan ticari işlemlerle uğraşan işletmeler ve şahıslar, mevcut hukuki sorunların çözümü, hukuki işlemlerin doğrulanması ve düzeltilmesi aşamasında hukuki danışmanlık almalıdır. Bu aşamada ticaret hukuku ve avukatlar daha önemli hale gelmektedir.

Ticaret Avukatının Görevleri


Ticaret avukatı tarafından sunulan hizmetler oldukça kapsamlıdır. Ticari işlerde uzmanlaşmış avukatlar sadece danışman değil, aynı zamanda davaların mahkemede takibi ve davaların olumlu sonuçları gibi hizmetler de vermektedir. Bir ticaret avukatının danışmanlık hizmeti, ticari bir ilişkinin kurulmasından geliştirilmesine kadar olan hukuki süreci hazırlar. Ticari konularla ilgilenen avukatlar ayrıca finansman hizmetleri de sağlar. İşletmelere hukuk hizmeti veren avukatlar, haklarında davaları takip eder ve işletmenin menfaati için gerekli yasal işlemleri başlatır. Gümrük prosedürlerine ek olarak ticaret prosedürleri, haksız ithalat ve ihracat rekabetinden kaynaklanan prosedürleri de kapsamaktadır.

Ticari İşletme Hukuku Nedir?


Ticaret avukatı çalışma alanlarından biri de ticaret hukukudur. Kar amacı güden bir şirkete ilişkin tüm işlem ve payların TTK’nın 3. maddesi uyarınca kar amacı gütmeyen şirket sayılması öngörülmüştür. İş şartları ise, işle ilgili işlem ve davranışlara ilişkin olarak TTK tarafından tesis edilen şartlar ile diğer kanunlar tarafından tesis edilen özel yazılı şartlardır. Buradan ticaret hukukunun sadece TTK'ya değil, özel kanunlara ve çeşitli hükümlere de tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan en iyi ticaret avukatları, ticaret hukuku ve ilgili terimleri bilir ve iş bilgisi ve sektör tecrübesi olan avukatlardır. Ticaret avukatları, kar amacı gütmeyen işiniz için gerekli yasal formaliteleri tamamlamada teknik ve yasal bilgileriyle müvekkillerine yardımcı olur.

Ticaret Avukatı Bulundurmanın Gerekliliği


Ticaret hukuku alanında şirketler hukuku; şirketin kuruluşu, birleşmesi, ayrılması, infisahı, iflası, iflasın ertelenmesi, birleşmesi, devralması, bağışlanması ve tasfiyesi vb. hukuki konularla ilgilenen hukuk dalıdır. İş yapmanın getirdiği ekonomik riskler göz önüne alındığında, bir işletmenin başlangıcından sona ermesine kadar yasal bir analizden geçmesi ve karşı karşıya olduğu riskleri belirlemek için hukuku bilenler tarafından incelenmesi önemlidir. Bu sadece kurumsal işlemler için değil, aynı zamanda diğer şirketlerle yapılan meşru işlemler için de geçerlidir. Hukuki tavsiye olmaksızın yapılan sözleşmeler, tam olarak araştırılamayan ve daha sonra ortaya çıkabilecek öngörülemeyen hukuki ihtilaflar gibi riskler taşır. Bu anlamda şirketler, hukuku bilen, iş ve ticaretten anlayan en deneyimli ticaret avukatı ile çalışmalıdır.

Anonim Şirketler ve Ticaret Avukatı


Anonim şirkette ticaret avukatı bulundurma zorunluluğu Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen eski TTK'nın 272. maddesi, yeni TTK'nın 332. maddesine tekabül etmektedir. 332. maddede belirtilen esas sermaye 50.000 TL'dir. Bu nedenle sermayesi 250.000 TL'nin üzerinde olan şirketlerde sözleşme avukatı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Nitekim Avukatlar Kanunu, sermayesi beş kat veya daha fazla olan şirketlerin avukat tutmasını şart koşmaktadır. Sözleşmeden doğan bir avukat tutma yükümlülüğüne uymayan şirketlere çok sayıda yaptırım uygulanmaktadır. 35. maddeye göre, bu şirketler, sözleşmeli avukatı atamadıkları takdirde savcı tarafından aylık asgari ücretten iki ay para cezasına çarptırılacaktır.

Ticaret Avukatının Önemi


Ticaret hukukunda ortaklar arasındaki uyuşmazlıklar nasıl çözülür sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu açıdan en iyi ticaret avukatı ile çalışmak, ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olur. Aslında ticaret hukukunda ortaklıklar arası ihtilaflardan kaçınmak için şirket kurmadan önce ileride çıkabilecek ihtilafları öngörebilen bir ticaret avukatı bulundurmakta da fayda vardır. Bu nedenle ticaret avukatları, ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve ortaklık için belirlenen şartların hukuki analizi sırasında şirketleri bilgilendirecek ve hukuki danışmanlık sağlar. Ancak, ortaklıklar zaten kurulmuşsa ve bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, ticaret avukatlarının rolü konusu biraz daha karmaşık hale gelir. Esas olarak aileye ait veya profesyonel olmayan arkadaşlar tarafından kurulan ortaklıklar, ortak ortaklar arasında anlaşmazlıklar ve hiyerarşik sorunlar yaratır. Bu açıdan ticaret avukatları, bu yeni uyuşmazlıkları ilgili yasal çerçevede değerlendirir ve analiz eder. Bu sayede işiniz için faydalı çözümler bulmak için adil ve derinlemesine araştırmalar yaparak bir sonraki yolu çizmenize yardımcı olur.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.