İçeriğe Geç


Sağlıklı yaşam amacıyla gittiğimiz spor salonları haklarımızı mı ihlal ediyor?
Eğer spor salonuna girişte el veya parmak izi ile kimlik doğrulaması yapılıyorsa büyük olasılıkla evet ihlal ediyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlularının, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması ile ilgili verdiği 25/03/2019 ve 31/05/2019 tarihli kararlarında biyometrik veri isleyen spor salonları aleyhine idari para cezasına hükmetmiştir.
 
Kurul; parmak izini  6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veri kapsamında kalan biyometrik veri içinde değerlendirmistir. Her ne kadar Kanunda biyometrik verinin tanımı yapılmamışsa da kararda 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) atıf yapilmıştır. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğünde biyometrik veri; “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” olarak tanımlanmis olmakla Kurul tarafindan el veya parmak izi özel nitelikte kişisel veri olarak degerlendirilmistir.

Kurul kararın devamında Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesine atıf yaparak , kişisel verilerin ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işleneceği hükme bağlamıştır. Kişisel verilerin ancak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında, doğru ve gerektiğinde güncel olma şartıyla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun işlenebileceğini belirlenen amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerinin işlenmemesi gerektiği vurgulanmıştır.
 
Kanun gereği veri işleme faaliyeti ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda veri sorumlusunun ; kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olmayan kişisel verileri toplamaması ve/veya işlememesi, belirlenen amaç çerçevesinde ölçülülük ilkesine uygun olarak ilgili kişiden minimum düzeyde bilgi talep etmesi ve gerekli olmayan veri işlemeden kaçınması gerekmektedir.
 
Bu amaçla ilgili kararda da yer aldığı üzere; Spor salonlarında giriş çıkış kontrolünün yapılabilmesi ve hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin giriş kontrolünün alternatif yollar ile sağlanması mümkün iken kişilerin biyometrik veri niteliğindeki avuç içi izi verisinin alınmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile bagdasmamaktadir.
 
Spor salonlarına girişte kimlik kontrolünüz el veya parmak izi alınarak yapılıyorsa  açık rizaniz alınsa dahi bu durum 6689 sayılı kanunun ihlali anlamına gelmektedir.
 
İlgili karar metnine: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165 adresinden ulaşabilirsiniz.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.