İçeriğe Geç

Toplumdaki bireyler hukuk düzeninin çizdiği yani kanunların belirlediği sınırlar çerçevesinde irade serbestliğine sahiptirler. İşte bu irade serbestliğinin kapsamına sözleşme serbestliği de girmektedir.
Hukuk düzenimiz uyarınca sözleşme serbestliği ilkesi geçerlidir. Bu ilke uyarınca taraflar iradelerini serbestçe belirleyerek sözleşme imzalayabilirler.
Türk Borçlar Kanunu m. 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.
 
Madde metninden de anlaşılacağı üzere kural olarak sözleşme özgürlüğü ilkesi hukukumuzda benimsenmiştir. Bu ilke uyarınca kişiler sözleşmelerini irade serbestliği ile hiçbir şekil şartına uymaksızın yapma özgürlüğüne sahiptirler.
Ancak madde metninden açıkça görüleceği üzere kanunlarda aksi öngörülmedikçe diyerek bir sınırlama getirmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında "Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir." diyerek mutlak bir özgürlük olmadığını eğer kanunda bir şekil şartı öngörülmüşse bu şekil şartının geçerlilik şartı olacağını dile getirmiştir.
Eğer imzalamayı düşündüğünüz sözleşme herhangi bir kanunda şekil şartına bağlanmış ise öngörülen şekil şartını yerine getirmediğinizde sözleşmenin geçerli olduğu hak ve iddiasında bulunamazsınız.
Konuyu somutlaştırmamız gerekirse; çok beğendiğiniz bir evi satın almak istiyorsunuz, ancak evin sahibi evi şu anda satmayı düşünmediğini 1 yıl sonra satabileceğini söyledi ve bir yıl sonra bu evi teklif ettiğiniz fiyattan size satmayı kabul etti. Aranızda bir sözleşme hazırladınız sözleşmede ev sahibinin 1 yıl sonra bu evi size satacağını kararlaştırıp sözleşmeyi imzaladınız.
Bir yıl geçti ev sahibine gittiniz sözleşmeyi göstererek evi satmasını isteniz ancak ev sahibi size satmaktan vazgeçtiğini bir başka alıcı bulduğunu söylerse evin satımına dair yapabileceğiniz hiçbir şey olmayacaktır zira kanunda belirlenen şekil şartına uygun bir sözleşme düzenlemediniz. Satış vaadi sözleşmesinin bağlayıcılık unsurunu taşıyabilmesi için kanunda belirtilmiş olan şekil şartına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Noterlik Kanunu’nun 60/3’ncü ve 89’ncu maddelerine göre taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik kazanabilmesi için noterde düzenlenmesi gerekirdi.
Kanunlarda şekil şartına bağlanan birçok sözleşme bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; tarafların hak ve yükümlülüklerini açık bir şekilde belirleyen, kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyan ve bunlardan kaynaklı olarak ihtilaf riskini en aza indiren iyi sözleşmeler yapmak önemlidir.
Türkarslan Hukuk olarak imzalayacağınız tüm sözleşmelerde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.